دبستان غیردولتی بقیه الله

دبستان غیردولتی بقیه الله

دبستان غیردولتی بقیه الله در سال 1384 تاسیس گردید.

رتبه اول سرود همگانی 

رتبه اول نقاشی 

کسب مدال طلا مسابقات ریاضی