مناسبت ها

دبستان غیردولتی بقیه الله

دبستان غیردولتی بقیه الله در سال 1384 تاسیس گردید.

رتبه اول سرود همگانی 

رتبه اول نقاشی 

کسب مدال طلا مسابقات ریاضی 

ادامه ...
دبستان غیردولتی بقیه الله

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر